บริการ

บริการพื้นที่ให้เช่า
1. บริเวณศูนย์อาหาร SSRU Food Plaza
2. พื้นที่ให้เช่า บริเวณเรือนริมน้ำ
3. พื้นที่ให้เช่า บริเวณโดยรอบคณะต่าง ๆ
4. พื้นที่ให้เช่าชั่วคราวตามงานนิทรรศการ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
5. พื้นที่ให้เช่าจัดโครงการตลาดนัด
6. พื้นที่ให้เช่าจำหน่ายดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่มในงานพระราชทานปริญญาบัตร
7. พื้นที่ให้เช่การจัดสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ

งาน Food Plaza
          งาน Food Plaza เป็นการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยนอกจากจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกสุขอนามัยแล้ว ยังเปิดให้บริการ "ซุ้มแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์" แก่องค์กรและหน่วยงานทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑ์อื่นที่น่าสนใจให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ในกรณีที่เป็นนักศึกษา สามารถใช้บริการในส่วนนี้เพื่อเปิดเป็นเวทีแนะนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับผู้สนใจ

ผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใน SSRU Food Plaza จำนวน 20 ร้านค้า
2. ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณเรือนริมน้ำ จำนวน 8 ร้านค้า
3. ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม Freshy
4. ผู้ประกอบการเครื่องเติมเงินโทรศัพท์แบบหยอดเหรียญ จำนวน 2 เครื่อง
5. ผู้ประกอบการร้านกาแฟสบายดี
6. ผู้ประกอบการธนาคารและตู้เอทีเอ็ม จำนวน 2 ตู้
7. ผู้ประกอบการตู้เครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญ จำนวน 3 ตู้
8. ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven บริษัท ซี พี ออล จำกัด (มหาชน)
9. ผู้ประกอบการ บริษัท ปตท. จำกัด Café Amazon
10. ผู้ประกอบการร้านชาบู By ครัวคุณกุ๊ก
11. ผู้ประกอบการร้านขนส่งเอกชน J&T
12. ผู้ประกอบการร้านไอศกรีม Dairy Queen
13. ผู้ประกอบการร้านเพิร์ล ที
14. ผู้ประกอบการร้านไก่ย่าง 5 ดาว Five Star
15. ผู้ประกอบการร้านโกวปริ้น
16. ผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ